Zoogdieren (Mammalia)

Evenhoevigen

Eland (Alces alces)

Edelhert (Cervus elaphus)

Damhert (Dama dama)

Ree (Capreolus capreolus)

Nubische steenbok (Capra ibex nubiana)

Gems (Rupicapra rupicapra)

Dorcasgazelle (Gazella dorcas dorcas )

Arabische oryx (Oryx leucoryx)

Wild zwijn (Sus scrofa)

Wilde varken

Galloway rund

Konijnen en Hazen

Konijn (Oryctogalus cuniculus)

Haas (Lepus capensis)

Klipdassen

Klipdas (Procavia capensis)

Knaagdieren

Bever (Castor fiber)

Gerbil (Gerbillus species)

Alpenmarmot - Marmota marmota

Siesel (Sitellus sitellus)

Kleinaziatische grondeekhoorn (Spermophilus xanthoprymnus)

Eekhoorn (Sciurus vulgaris)

Hazelmuis (Muscardinus avellanarius )

Huismuis (Mus musculus)

Gewone Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

Bruine rat (Rattus norvegicus)

Zwarte rat (Rattus rattus)

Beverrat (Myocastor coypus)

Muskusrat (Ondatra zibethicus)

Veldmuis (Microtus arvalis)

Rosse woelmuis (Myodes glareolus)

Aardmuis (Microtus agrestis)

Zeezoogdieren

Grijze zeehond (Halichoerus grypus )

Gewone zeehond (Phoca vitulina)

Bruinvis (Phocoena phocoena)

Grote roofdieren en Marterachtigen

Wolf (Canis lupus)

Jakhals (Canis aureus)

Vos (Vulpes vulpes)

Das (Meles meles)

Steenmarter (Martes foina )

Boommarter (Martes martes)

Bunzing (Putorius putorius)

Nerts (Lutreola lutreola)

Hermelijn (Mustela erminea)

Wezel (Mustela nivalis)

Insecteneters

Westelijke egel (Erinaceus europaeus )

Oostelijke egel (Erinaceus roumanicus )

Mol (Talpa europaea )

Huisspitsmuis (Crocidura russula )

Sorex araneus/coronatus (Bosspitsmuis onbekend)

Waterspitsmuis (Neomys fodiens)

Dwergspitsmuis (Sorex minutus)

Vleermuizen

Laatvlieger (Eptesicus serotinus)

Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus)

Vale vleermuis (Myotis myotis)

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusius)

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

Egyptische klapneusvleermuis (Rhinopoma microphyllum)

Vleermuis undefined