Overige ongewervelden van Suriname - Other Evertebrates of Surinam


Krabben, kreeften e.a. - Crustaceans

Zoetwaterkrab

Wenkkrab

Modderkrab

Shrika

Heremietkreeft

Zoetwatergarnaal


Kakkerlakken - Cockroaches (Blatttodea)


Bijen, wespen en mieren - Bees, Wasps and Ants (Hymenoptera)


Miljoenpoten - Millipedes


Cicades en Bladluizen - Cicadas and Aphids


Duizendpoten - Centipedes


Netvleugeligen - Net Wings (Neuroptera)


Vliegen en muggen - Flies and Mosquitoes (Diptera)


Wantsen - Bugs (Heteroptera)


Weekdieren - Mollusks

Slakken

Schelpen


Bloedzuigers, regenwormen en zagers - Leeches, Earthworms and Sawworms


Andere ongewervelden - Other Evertebrates