30 augustus 2015, Neeltje Jans

met Dave van der Spoel, Niels Godijn, Hans Mom, Martin Edelman

Overige waargenomen soorten op zee:

vale pijlstormvogel

kleine jager

geelpootmeeuw

drieteenmeeuw

grote mantelmeeuw

zilvermeeuw

stormmeeuw

visdief

grote stern

zwarte stern

aalscholver

scholekster

atalanta

bruinvis

geep

9 oktober 2016, Neeltje Jans

Alk

Grauwe pijlstormvogel

geelpootmeeuw

grijze zeehond

grote jager

jan van gent

Pontische meeuw

roodkeelduiker

zwartkopmeeuw