Nachtvlinders: Spanners

Geometridae - Spanners

Abraxas

Acasis

Alsophila

Aplocera

Aspitates

Biston

Bupalis

Cabera

Campaea

Camptogramma

Catarhoe

Cepphis

Chiasmia

Cidaria

Cleorodes

Colostygia

Colotois

Costaconvexa

Crocallis

Cyclophora

Ecliptopera

Ectropis

Ematurga

Epirrhoe

Erannis

Elithis

Eupithecia

Euranthis

Geometra

Gnophos

Gymnoscelis

Hemithaea

Horisme

Hylaea

Hypomecis

Idaea

Lampropteryx

Ligdia

Lomaspilis

Lythria

Macaria

Odezia

Operophtera

Ophistograptis

Pasiphila

Peribatodes

Perizoma

Petrophora

Philereme

Pseudopanthera

Psodos

Rhodometra

Scopula

Scotopteryx

Selenia

Thera

Timandra

Xanthorhoe