Willemstad, 28 december 2022

Knopgewicht van 50 gram . De ingeslagen "rondjes" zijn ijken. Dit zijn keuringen

die moesten controleren of het gewicht nog klopte. In het rondje staan letters die het jaar

van de keuring aangeven.

Beschermkap geweerloop Hembruggeweer m95, Mannlicher M1895, karabijn

Willemstad, 20 maart 2022